SENTIMENTANALYS-TJÄNSTER

Labelify levererar fantastiska sentimentanalystjänster som driver AI, maskininlärning och datahanteringsstrategier.

VAD ÄR SENTIMENTANALYS?

Många interpersonell kommunikation är mer än bara de ord som används av en person. Människor kan naturligtvis tolka och använda icke-verbala signaler och tonfall för att kommunicera känslor av sorg, ilska och lycka. Dessa icke-verbala ledtrådar kan hittas online i form av emojis och skiljetecken samt bilder som GIF.

Datorer måste dock tränas för att förstå hela spektrumet av mänskliga känslor. Sentimentanalys är en värdefull NLP-applikation som är byggd på ostrukturerade textdatauppsättningar, ordklassificeringar, positiva/negativa/neutrala fraser och är över den oändliga komplexiteten hos olika kategorier, ämnen och enheter inom en fras.

Det bästa sättet att analysera sentiment är att dela upp det i tre kategorier:

  1. Regelbaserat: Dessa system utför automatiskt sentimentanalys baserat på en samling regler som har skapats manuellt
  2. Automat: Dessa system förlitar sig på maskininlärningsalgoritmer för att lära sig data
  3. Hybrid: Dessa system kombinerar både manuella och regelbaserade tillvägagångssätt.

VIKTIGHETEN AV SENTIMENTANALYS-TJÄNSTER

FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN

Analys av kundsentiment involverar att analysera kundupplevelser och känslor genom onlinekommunikation, såsom sociala medier, för att avgöra hur kunderna tycker om produkter och varumärken och sedan svara effektivt.

REALTIDSANALYS

Sentimentanalys i realtid ger kraftfulla insikter i ett varumärkes beteende och kan utföras automatiskt utan behov av mänsklig inblandning.

SORTERING AV DATA I SKALA

När de väl är utbildade tillåter sentimentanalysalgoritmer företag att bearbeta stora mängder data, såsom chattar, konversationer och andra datapunkter, mer ekonomiskt och effektivt.

HUR FUNGERAR SENTIMENTANALYS?

Sentimentanalys drivs av Natural Language Processing (NLP) och Machine Learning (ML) metoder och algoritmer för att åstadkomma följande:

1. Separera textdokument i sina grundläggande komponenter som meningar, polletter och orddelar.

2. Varje fras och komponent som är sentimentrelaterad identifieras.

3. Varje komponent i frasen/komponenten tilldelas en sentimentpoäng som sträcker sig från 1 till

SENTIMENTANALYSPROCESS

Labelify ämnesexperter guidar dig genom processen för att utveckla ett skräddarsytt arbetsflöde från början till slut.

1. Expertkonsultation

Transformativt, lösningsbaserat tillvägagångssätt. Multidisciplinär problemlösning. Förbättrad spänst och smidighet.

2. Utbildning

Resurser riktade. Anpassad skicklighet. Mikroinlärning fokuserad och djup. Domänexpertis. Verktyg för listning.

3. Anpassning av arbetsflöde

Anpassning mellan processer och verktyg. Milstolpar för strukturerad utveckling. Produktion och QA-kommentarer kan göras i två steg.

4. Återkopplingscykel

Analytics kan hjälpa dig att uppnå transparens i realtidsövervakning och tjänsteleveransinsikter. Edge Case Insights. Dynamisk modellförbättring.

5. Utvärdering

Utvärdering av leveransen. Utvärdering av de mest kritiska måtten och kvalitetssäkringsprocedurer. Omprövning av modellen. Analys av verksamhetens resultat.

VILKA BRANSCHER BEHÖVER SENTIMENTANALYS-TJÄNSTER?

EKONOMI OCH FÖRSÄKRINGSTEK e1681764523661

FINANSIERA

Sentimentanalystjänster hjälper kunder med att vidareutveckla affärsaktiviteter, undersöka genomförandet och kläcka framtida system genom att använda AI-innovation och RPA.

Moderering av medicinsk AI-innehåll

MEDICINSK AI

Medicinska sentimentanalystjänster är klassificeringen av medicinsk avbildningsdata för att upptäcka abnormiteter och diagnostisera sjukdomar. Detta hjälper patienter att må bättre.

Produktmått 26,5 x 10 x 24,5 cm 800 Gram

HANDEL

För att förbättra kundupplevelsen och effektiviteten använder experter Sentiment Analysis in Commerce för att kategorisera e-handelsinnehåll baserat på olika attribut.

Medicinsk AI-sentimentanalys

FÖRSÄKRING

Experter på sentimentanalys i den offentliga sektorn hjälper försäkringsbyråer att skapa chatbots, vilket gör det möjligt för kunder att registrera anspråk och genomföra olika cykler utan problem och med obetydlig förbön.

moderering av innehåll i sociala medier

SOCIALA MEDIA

Experter på sentimentanalys Används i onlinemedia för att dechiffrera livesvar från individer på olika stadier. Det anpassar individers känslor, antaganden och mål kring varumärken, artiklar eller administrationer.

moderering av statligt innehåll

REGERING

Offentliga sektorns sentimentanalysspecialister inom det offentliga området kan känna igen och hantera förfalskade nyheter och digitala övergrepp. Det hjälper till att förstå syftet bakom ord och känslan av tvivelaktiga inlägg på olika webbaserade mediekanaler.

Varför välja Labelify?

Accelerera AI-projekt

Utveckla och förbättra dina AI/ML-modeller snabbt för att få ut dina lösningar på marknaden snabbare och få en konkurrensfördel.

Gör data handlingsbar

Lås upp snabbt värdet av 2D- och 3D-bilddata från olika källor med hjälp av dina föredragna verktyg och metoder.

Driv innovation

Befria dina datavetare att fokusera på arbete med högre värde genom att överlåta den komplexa dataförberedelsen och anteckningarna till oss.

Förbättra datakvaliteten

Flytta dina komplexa LiDAR-, ortomosaiska, punktmoln- och fotogrammetribilddata över kvalitetsmållinjen.

Skala din verksamhet

Från proof of concept till produktion, utnyttja våra beprövade människor, processer och teknik för att öka din fulla potential.

Utnyttja vår expertis

Vår branschutbildning och erfarenhet av att kommentera alla former av flyg-, UAV- och geospatiala bilder innebär att du får expertmärkning av hög kvalitet.

kontakta oss
Vårt team kan hjälpa dig med specifika råd om vilken tjänst som bäst passar ditt teams behov
sv_SESwedish