Förenklad datamärkning

Accelerera dina datamärkningsprocesser med vår fullständigt hanterade, end-to-end dataanteckningstjänst med ett team på 3000+ hanterad arbetskraft
På Labelify säkerställer vi att dina data märks på kortast möjliga tid med högsta noggrannhet för kvalitetshantering. Bästa företag för dataanteckningar

Certifieringar och efterlevnad
teknologi

TEKNIK

Vi använder oss av den mest avancerade tekniken för att slutföra ditt projekt, oavsett om det är våra verktyg, dina egna verktyg eller en tredje part.

kundnöjdhet

EXPERTISE

Vi utbildar, utvecklar och behåller ständigt våra medarbetare. Detta är en utökad personalstyrka på expertnivå som du har tillgång till när som helst.

säkerhet

SÄKERHET

Labelify följer GDPR och vi följer den högsta standarden för datasäkerhet och sekretess. Vi har över 70 heltidsanställda i Indien.

inredningsdesign

DESIGN

Vid vår produktionsanläggning i Indien har vi säkra och övervakade lokaler som följer strikta säkerhetsriktlinjer för arbeten som kräver hög säkerhet.

Annotering av data

Hastigheten för datakommentarer, precisionen och anpassningen till arbetsflödet är de primära faktorerna som avgör högpresterande resultat av datastrategin. Labelify utnyttjar tjänster för att möjliggöra banbrytande programvara, maskininlärningsalgoritmer och bästa arbetsflödestekniker för att berika, kommentera och märka stora data. Samtidigt som tekniken hjälper till att öka produktionen kan våra ledningsgrupper för personalen uppnå noggrannhet tack vare sin branschspecifika expertis inom Datorseende, NLP och innehållstjänster med Best data annotation company Indien.

märka om hemmet

Labelify-tjänster

Vi har dedikerade och övervakade anläggningar med utbildade heltidsanställda annotatorer som följer strikta sekretess- och säkerhetsrutiner.

bildkommentarer 1024x478 1

BILDKOMMENTARER

Märkning och markering av bilder för att hjälpa modeller för datorseende att förstå den visuella informationen på ett effektivt sätt.

Hur bild- och videoannotation stöder autonoma fordon

VIDEOKOMMENTARER

Extrahera information från video genom att notera objekten i varje bild och hjälpa modellerna att identifiera dem.

text ann

TEXTANTECKNING

Identifiera, klassificera och koppla samman relevanta textsträngar för att hjälpa ML-modellerna att tolka textdata.

Hur bild- och videoannotation stöder autonoma fordon

LJUDTRANSKRIPTION

Omvandling av ljudfiler, t.ex. domstolsförhandlingar eller intervjuinspelningar, till text.

Hur bild- och videoannotation stöder autonoma fordon

ANALYS AV KÄNSLOR

Sortera känslor i innehåll som innehåller bilder och text som positiva, negativa eller neutrala.

text ann

LIDARANNOTATION.

Märkning av bilder och videor med 360 graders synlighet som registrerats av kameror med flera sensorer med hjälp av verktyg med hög precision.

bildkommentarer 1024x478 1

INNEHÅLLSMODERERING.

Övervaka, analysera och filtrera text- och bilddata för att upprätthålla riktlinjer för samhället.

Hur bild- och videoannotation stöder autonoma fordon

KATEGORISERING AV PRODUKTER

Sortering av e-handelsartiklar efter olika attribut för att förbättra användarupplevelsen och sökrelevansen.

text ann

BILDSEGMENTERING.

Indelning av bildpixlar i olika segment baserat på egenskaper och attribut som delas av alla.

Labelify-tjänster

Vi har dedikerade och övervakade anläggningar, med utbildade annotatorer på heltid som följer strikta sekretess- och säkerhetsprocedurer.

Annotering av bilder

Märkning och markering av bilder för att hjälpa modeller för datorseende att förstå den visuella informationen på ett effektivt sätt.

VIDEOKOMMENTARER

Extrahera information från video genom att notera objekten i varje bild och hjälpa modellerna att identifiera dem.

TEXTANTECKNING

Identifiera, klassificera och koppla samman relevanta textsträngar för att hjälpa ML-modellerna att tolka textdata.

LJUDTRANSKRIPTION

Omvandling av ljudfiler, t.ex. domstolsförhandlingar eller intervjuinspelningar, till text.

ANALYS AV KÄNSLOR

Sortera känslor i innehåll som innehåller bilder och text som positiva, negativa eller neutrala.

LIDARANNOTATION.

Märkning av bilder och videor med 360 graders synlighet som registrerats av kameror med flera sensorer med hjälp av verktyg med hög precision.

INNEHÅLLSMODERERING.

Övervaka, analysera och filtrera text- och bilddata för att upprätthålla riktlinjer för samhället.

KATEGORISERING AV PRODUKTER

Sortering av e-handelsartiklar efter olika attribut för att förbättra användarupplevelsen och sökrelevansen.

BILDSEGMENTERING.

Indelning av bildpixlar i olika segment baserat på egenskaper och attribut som delas av alla.

Märk lösningar

DATORSYN.

Labelify har märkt, kommenterat förbättrat och segmenterat mer än 14 miljoner bilder och videor som är grunden för Computer Vision-algoritmer. Labelifys leveransteam kan arbeta med komplexa kantfall samt sofistikerade taxonomier för att ge kunderna en fördel.

BEARBETNING AV NATURLIGA SPRÅK.

Labelifys högkvalificerade arbetsstyrka kan producera högkvalitativ data om språk över domäner, genrer nivåer av struktur, modaliteter och olika språk. Arbetskraften har kommenterat mer än 2 miljoner Natural Language Processing-datapunkter med en noggrannhet på 97%.

INNEHÅLLSTJÄNSTER

Labelify hjälper återförsäljare att skapa en minnesvärd kundupplevelse på såväl e-handel som andra digitala plattformar genom välorganiserad, sökbar och relevant data. Teamet på Labelify kan validera, berika, moderera och tagga information för att säkerställa att det är mest fördelaktigt för produkten och förbättrar den övergripande shoppingupplevelsen.

Stora språkmodeller

Labelify har en anmärkningsvärt skicklig arbetsstyrka, skicklig skicklig, känd för sin expertis i att skapa förstklassig data som är skräddarsydd specifikt för stora språkmodeller (LLMs). Dessa sofistikerade algoritmer för artificiell intelligens är anmärkningsvärt avancerade och är oklanderligt tränade med hjälp av omfattande textdata, vilket ger dem den oöverträffade förmågan att engagera sig i en rad uppgifter som innehållsgenerering, sammanfattning, översättning, klassificering, sentimentanalys och en uppsjö av andra anmärkningsvärda bragder.

GENERATIVA AI-LÖSNINGAR

Upplev AIs fulla potential genom våra skräddarsydda generativa AI-utvecklingstjänster. Vi erbjuder omfattande rådgivning såväl som skapandet av robusta lösningar som sömlöst integrerar banbrytande modeller som GPT-4, Llama och PaLM-2. Med ett åtagande att ligga i framkanten av AI-teknik strävar vi efter att banbryta nya möjligheter inom artificiell intelligens. Genom att utnyttja våra generativa AI-lösningar kan företag automatisera och optimera arbetsflöden, vilket resulterar i ökad produktivitet och effektivitet.

LABELIFY INDUSTRIES.

Labelify samarbetar för att utveckla AI och maskininlärning i ekosystemen för datorseende, bearbetning av naturligt språk och innehållstjänster genom att berika, kommentera och märka data.

gro

Jordbruk

Labelify-arbetskraften extraherar intelligens från ostrukturerade data, vilket möjliggör precisionsjordbruk och smart jordbruksteknik för att hjälpa jordbrukarna.

diet

Livsmedelsteknik

Labelify experter och personal arbetar med produktion, konservering, kvalitetskontroll, forskning och utveckling av livsmedelsprodukter.

shopping

Detaljhandel och e-handel

Ju mer e-handel är involverad i detaljhandeln, desto större är chansen att den blir framgångsrik.

budget

Bank- och försäkringsverksamhet

Experter på finansiella data frigör intelligens för att hjälpa världens ledande företag inom finans.

Leveransbil

Autonoma fordon

Labelify tillhandahåller högkvalitativa innehållstjänster för stora företag inom den autonoma transportsektorn.

plats

GIS

Labelify samarbetar för att använda AI&ML i ekosystemen för datorseende, NLP och innehållstjänster genom att berika, kommentera och märka data.

medicinsk vård

Medicin och hälsovård

Labelify samarbetar med ekosystem för CV, NLP och innehållstjänster genom att annotera och märka data.

avtal

Regeringen

Labelify samarbetar för att använda AI&ML i ekosystemen för datorseende, NLP och innehållstjänster genom att berika, kommentera och märka data för att öka effektiviteten.

LABELIFY INDUSTRIES.

Labelify samarbetar för att utveckla AI och maskininlärning i ekosystemen för datorseende, bearbetning av naturligt språk och innehållstjänster genom att berika, kommentera och märka data.

gro

Jordbruk

Labelify-arbetskraften extraherar intelligens från ostrukturerade data, vilket möjliggör precisionsjordbruk och smart jordbruksteknik för att hjälpa jordbrukarna.

diet

Livsmedelsteknik

Labelify experter och personal arbetar med produktion, konservering, kvalitetskontroll, forskning och utveckling av livsmedelsprodukter.

shopping

Detaljhandel och e-handel

Ju mer e-handel är involverad i detaljhandeln, desto större är chansen att den blir framgångsrik.

budget

Bank- och försäkringsverksamhet

Experter på finansiella data frigör intelligens för att hjälpa världens ledande företag inom finans.

Leveransbil

Autonoma fordon

Labelify tillhandahåller högkvalitativa innehållstjänster för stora företag inom den autonoma transportsektorn.

plats

GIS

Labelify samarbetar för att använda AI&ML i ekosystemen för datorseende, NLP och innehållstjänster genom att berika, kommentera och märka data.

medicinsk vård

Medicin och hälsovård

Labelify samarbetar med ekosystem för CV, NLP och innehållstjänster genom att annotera och märka data.

avtal

Regeringen

Labelify samarbetar för att använda AI&ML i ekosystemen för datorseende, NLP och innehållstjänster genom att berika, kommentera och märka data för att öka effektiviteten.

Lita på de bästa

Några av våra mest omtyckta kunder

Namnlös 2560 × 800px 2660 × 600px e1680800150242

De grundläggande värderingar och principer som driver oss

handskakning

LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG

Sju år av verksamhet i en lönsam organisation ger oss en god känsla för de utmaningar som ett växande företag står inför. Vi är stolta över att driva en hållbar verksamhet som drivs av dig, vår kund.

mål

FOKUS PÅ FORSKNING OCH UTVECKLING

Annotering av data är vårt hantverk och vi stöder det med våra obevekliga investeringar i forskning och utveckling. Så mycket att vi föredrar att äga hela den tekniska stacken, inklusive att driva våra datacenter globalt.

kund

FILOSOFI SOM SÄTTER KUNDEN I CENTRUM

Under alla dessa år är det våra kunders förtroende och goodwill som har hjälpt oss att etablera en stark position på marknaden. Oavsett storleken på ditt företag finns vi här för att hjälpa dig att växa.

Som setts på

Som setts på

pr media

Välj en bättre partner

Vår specialist guidar dig genom nyckelfunktioner i vårt tjänsteutbud som är relevanta för din verksamhet.

Certifieringar och efterlevnad
etikettera

Redo att komma igång? Vi är.

✔️ 3000+ Managed Workforce

✔️ Övervakad anläggning dygnet runt

✔️ SME & Produktchef

team välkomna

Stora språkmodeller | Datorsyn | Bildkommentarer | Enterprise AI | Mönsterigenkänning

Generativ AI | MLOps | Återkommande neurala nätverk | Avgränsande lådor | Korsning över unionen | YOLO

GPT 4 Turbo | Semi-övervakat lärande | Aktivt lärande | NLP 101 | Få-Shot Learning

Genomsnittlig precision | Grundmodeller | Auto-GPT | Zero-Shot Learning | Anthropics Claude AI

Generativa kontradiktoriska nätverk | Human Activity Recognition | KOKOSPALM | Analys av känslor | LiDAR

sv_SESwedish