LJUDTRANSKRIPTIONSTJÄNSTER

Labelify levererar fantastiska ljudtranskriptionstjänster som driver AI, maskininlärning och datadriftsstrategier.

VAD ÄR LJUDTRANSKRIPTION?

Audio transcription Services i Indien är processen att göra ljud och tal igenkännbara för applikationer som chatbots och virtuella assistentenheter, med hjälp av maskininlärningsmodeller. är processen att göra ljud och tal igenkännbara för applikationer som chatbots och virtuella assistentenheter, med hjälp av Machine Learning-modeller. är processen att göra ljud och tal igenkännbara för applikationer som chatbots och virtuella assistentenheter, med hjälp av Machine Learning-modeller. Ljudtranskriptionsmodeller utgör ryggraden i många applikationer som syftar till att efterlikna eller förstärka mänsklig interaktion. Labelifys professionella transkriptionstjänster omvandlar datauppsättningar till text som kan anpassas till den punkt där en slutanvändare kan tro att de kommunicerar med en människa i andra änden.

VILKA TYPER AV LJUDTRANSKRIPTIONSTJÄNSTER?

Labelifys professionella transkriptionstjänster konverterar ljudmaterial till text, organiserar det i format som datorer och maskiner kan förstå och etiketterar sedan informationen för Named Entity Recognition.

Labelifys professionella transkriptionstjänster konverterar ljudmaterial till text, organiserar det i format som datorer och maskiner kan förstå och etiketterar sedan informationen för Named Entity Recognition.

LABELIFYS LJUDTRANSKRIPTIONSTJÄNSTER

Skärmdump 2021 12 14 131203

SENTIMENT & ÄMNEANALYS

Labelifys ljudtranskriptionsspecialister kan identifiera trender och hjälpa kunder att växa sina varumärken med hjälp av ämnesanalys och sentimentanalys. Språkspecialister och domänexperter tolkar nyanserna i produktrecensioner, finansiell information och sociala medier.

Skärmdump 2021 12 14 131401 e1640029696950

AVSIKTSANALYS

Märkningstjänster för datakommentarer Indiens experter samlar NLU-byggstenar för att skapa nästa generations chatbots, digitala rådgivare och konversationsprodukter för AI för hälsovård, finans och teknisk media.

Skärmdump 2021 12 23 020055

NÄMNAT ENHETSERKENNING (NER) OCH ENHETSKLASSIFICERING

Labelify identifierar, klassificerar och länkar relevanta textsträngar. Detta möjliggör innovation inom digital dokumentanalys och konversations-AI-utveckling.

SENTIMENT & ÄMNEANALYS

Labelifys ljudtranskriptionsspecialister kan identifiera trender och hjälpa kunder att växa sina varumärken med hjälp av ämnesanalys och sentimentanalys. Språkspecialister och domänexperter tolkar nyanserna i produktrecensioner, finansiell information och sociala medier.

AVSIKTSANALYS

Märkningstjänster för datakommentarer Indiens experter samlar NLU-byggstenar för att skapa nästa generations chatbots, digitala rådgivare och konversationsprodukter för AI för hälsovård, finans och teknisk media.

NÄMNAT ENHETSERKENNING (NER) OCH ENHETSKLASSIFICERING

Labelify identifierar, klassificerar och länkar relevanta textsträngar. Detta möjliggör innovation inom digital dokumentanalys och konversations-AI-utveckling.

LJUDTRANSKRIPTIONSPROCESS

Labelify ämnesexperter guidar dig genom processen för att utveckla ett skräddarsytt arbetsflöde från början till slut.

1. Expertkonsultation

Transformativt, lösningsbaserat tillvägagångssätt. Multidisciplinär problemlösning. Förbättrad spänst och smidighet.

2. Utbildning

Resurser riktade. Anpassad skicklighet. Mikroinlärning fokuserad och djup. Domänexpertis. Verktyg för listning.

3. Anpassning av arbetsflöde

Anpassning mellan processer och verktyg. Milstolpar för strukturerad utveckling. Produktion och QA-kommentarer kan göras i två steg.

4. Återkopplingscykel

Analytics kan hjälpa dig att uppnå transparens i realtidsövervakning och tjänsteleveransinsikter. Edge Case Insights. Dynamisk modellförbättring.

5. Utvärdering

Utvärdering av leveransen. Utvärdering av de mest kritiska måtten och kvalitetssäkringsprocedurer. Omprövning av modellen. Analys av verksamhetens resultat.

VILKA BRANSCHER BEHÖVER LJUDANNOTERINGSTJÄNSTER?

lagljudtransskription

LAG

Ljudtranskriptionsspecialister inom det lagliga området översätter ljudfilm till meddelandedesign från lagliga briefer, uttalanden, officiella domstolsförhandlingar, förklaringar, kundförsäkran, korsförhör och allmän laglig korrespondens.

medicinsk ai ljudtranskription

MEDICINSK AI

Medicinsk ljudtranskription är behandlingen av medicinska bilddata för att diagnostisera och upptäcka avvikelser. Detta hjälper patienter att leva hälsosammare liv.

handel ljudtranskription

HANDEL

Experter kan använda ljudtranskription i handeln för att kategorisera e-handelsinnehåll baserat på olika attribut. Detta hjälper till att förbättra kundupplevelsen och effektiviteten.

fästmans ljudtranskription

FINANSIERA

Ljudtranskriptionsspecialister hjälper kunder med att vidareutveckla affärsaktiviteter som kvartalsvisa sammankomster, genomförandekonversationer och framtidsplanering genom att använda AI-innovation och RPA.

försäkring ljudtranskription

FÖRSÄKRING

Inom försäkringsområdet dechiffrerar ljudinspelningsspecialister sund substans inklusive anspråk, samtal med kliniska och legitima experter och vissa andra specialister, inspelade kungörelser och rapporter om inbrott/egendomsskador för skyddsundersökningen.

statlig ljudtranskription

REGERING

Den offentliga sektorns audiotranskriptionsexperter erbjuder en effektiv och effektiv lösning på känslig databehandling på statlig och federal nivå.

Varför välja Labelify?

Accelerera AI-projekt

Utveckla och förbättra dina AI/ML-modeller snabbt för att få ut dina lösningar på marknaden snabbare och få en konkurrensfördel.

Gör data handlingsbar

Lås upp snabbt värdet av 2D- och 3D-bilddata från olika källor med hjälp av dina föredragna verktyg och metoder.

Driv innovation

Befria dina datavetare att fokusera på arbete med högre värde genom att överlåta den komplexa dataförberedelsen och anteckningarna till oss.

Förbättra datakvaliteten

Flytta dina komplexa LiDAR-, ortomosaiska, punktmoln- och fotogrammetribilddata över kvalitetsmållinjen.

Skala din verksamhet

Från proof of concept till produktion, utnyttja våra beprövade människor, processer och teknik för att öka din fulla potential.

Utnyttja vår expertis

Vår branschutbildning och erfarenhet av att kommentera alla former av flyg-, UAV- och geospatiala bilder innebär att du får expertmärkning av hög kvalitet.

kontakta oss
Vårt team kan hjälpa dig med specifika råd om vilken tjänst som bäst passar ditt teams behov
sv_SESwedish