Kategori: Maskininlärning

90% av entreprenörer, företagsledare litar på och rekommenderar Machine Learning. Låt Labelify automatisera och utöka dina affärsprocesser.

Bhaiyabot’s LLM Leaves Rivals OpenHathi, Llama 2, and Mistral 7B In Dust

Bhaiyabot’s LLM Leaves Rivals OpenHathi, Llama 2, and Mistral 7B In Dust

Ladies and gentlemen, prepare to be amazed by the groundbreaking achievements of Bhaiyabot's latest AI marvel, rohansolo/BB-L-01-7B. This extraordinary creation has left its competitors, OpenHathi-7B, Llama-7B, and Mistral-7B, biting the dust. With unmatched performance and unparalleled results, Bhaiyabot has emerged…

Användningsfall för artificiell intelligens i digital patologi för 2024 och framåt

Användningsfall för artificiell intelligens i digital patologi

Användningsfall för artificiell intelligens inom digital patologi har sett AI:s uppgång inom digital patologi, vilket har förändrat området på anmärkningsvärda sätt. Artificiella neurala nätverk har möjliggjort snabbare och mer exakta diagnoser, förbättrad cancerbehandling, pandemiförebyggande, förbättrad utbildning och påskyndat läkemedelsutveckling...

sv_SESwedish