TECHNOLOGIA GEOPRZESTRZENNA

Technologia geoprzestrzenna — Labelify współpracuje przy wdrażaniu sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego w ekosystemach przetwarzania obrazu komputerowego i języka naturalnego. Technologia geoprzestrzenna obejmuje wzbogacanie, adnotację i etykietowanie danych.

Pracownicy Labelify pozyskują dane wywiadowcze za pomocą danych teledetekcji, takich jak zdjęcia satelitarne, lotnicze i dronowe, w celu rozwoju technologii sztucznej inteligencji w energetyce, rolnictwie, logistyce, bezpieczeństwie i mapowaniu.

WYKORZYSTANIE USŁUG TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNEJ​ INDIE

Zrzut ekranu 2021 12 24 100634

ADNOTACJA PUNKTOWA

Specjaliści ds. danych opisują obrazy, umieszczając punkty na określonych częściach obrazu w celu zlokalizowania części składowych.

Zrzut ekranu 2021 12 24 205955

OZNACZENIE MIEJSC INTERESUJĄCYCH

Zespoły wyszkolonych profesjonalistów pozyskują informacje z interesujących nas obszarów, w tym atrybuty, zmiany czasowe i sezonowe oraz wzorce zachowań.

Aplikacje geoprzestrzenne używają adnotacji punktowych do lokalizowania obiektu i jego komponentów na obrazie.

Zrzut ekranu 2021 12 24 210015

ADNOTACJA LIDAROWA

Zespoły Labelify etykietują obrazy i filmy w widoku 360 stopni, rejestrowane za pomocą kamer wieloczujnikowych w celu tworzenia dokładnych, wysokiej jakości zestawów danych rzeczywistych.

W przypadku aplikacji geoprzestrzennych oznaczanie interesujących miejsc, w tym wzorców sezonowych i behawioralnych.

Zrzut ekranu 2021 12 24 100736

ŚLEDZENIE OBIEKTÓW

Zespoły Labelify identyfikują wystąpienia obiektów semantycznych należących do określonej klasy na cyfrowych obrazach lub filmach. Zapewnia to głębsze zrozumienie sceny.

Etykietowanie obrazów za pomocą adnotacji LiDAR dla aplikacji geoprzestrzennych

Zrzut ekranu 2021 12 24 101734

KLASYFIKACJA OBRAZÓW

Adnotatory Labelify kategoryzują obrazy lub obiekty na obrazach przy użyciu niestandardowych wielopoziomowych taksonomii, w tym upraw i obiektów mieszkalnych.

Technologia geoprzestrzenna umożliwia śledzenie obiektów w celu uzyskania głębszego zrozumienia sceny.

Zrzut ekranu 2021 12 24 205931

SEGMENTACJA SEMANTYCZNA

Zespół Labelify dzieli obrazy na komponenty, a następnie opatruje je adnotacjami. Specjaliści Labelify Computer Vision wykrywają pożądane obiekty na obrazach na poziomie pikseli.

Adnotacja obrazu umożliwia klasyfikowanie obrazów na podstawie kategorii użytkowania gruntów do celów geoprzestrzennych

Zrzut ekranu 2021 12 24 100839

ADNOTACJA WIELOKĄTA

Doświadczeni adnotatorzy umieszczają punkty w każdym wierzchołku obiektu docelowego. Opisywanie obiektów wielokątami pozwala na zaznaczenie wszystkich krawędzi, niezależnie od ich kształtu.

W przypadku aplikacji geoprzestrzennych segmentacja semantyczna i/lub etykietowanie obrazów na poziomie pikseli

WYKORZYSTANIE USŁUG TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNEJ​ INDIE

ADNOTACJA PUNKTOWA

Specjaliści ds. danych opisują obrazy, umieszczając punkty na określonych częściach obrazu w celu zlokalizowania części składowych.

OZNACZENIE MIEJSC INTERESUJĄCYCH

Zespoły wyszkolonych profesjonalistów pozyskują informacje z interesujących nas obszarów, w tym atrybuty, zmiany czasowe i sezonowe oraz wzorce zachowań.

Aplikacje geoprzestrzenne używają adnotacji punktowych do lokalizowania obiektu i jego komponentów na obrazie.

ADNOTACJA LIDAROWA

Zespoły Labelify etykietują obrazy i filmy w widoku 360 stopni, rejestrowane za pomocą kamer wieloczujnikowych w celu tworzenia dokładnych, wysokiej jakości zestawów danych rzeczywistych.

W przypadku aplikacji geoprzestrzennych oznaczanie interesujących miejsc, w tym wzorców sezonowych i behawioralnych.

ŚLEDZENIE OBIEKTÓW

Zespoły Labelify identyfikują wystąpienia obiektów semantycznych należących do określonej klasy na cyfrowych obrazach lub filmach. Zapewnia to głębsze zrozumienie sceny.

Etykietowanie obrazów za pomocą adnotacji LiDAR dla aplikacji geoprzestrzennych

KLASYFIKACJA OBRAZÓW

Adnotatory Labelify kategoryzują obrazy lub obiekty na obrazach przy użyciu niestandardowych wielopoziomowych taksonomii, w tym upraw i obiektów mieszkalnych.

Technologia geoprzestrzenna umożliwia śledzenie obiektów w celu uzyskania głębszego zrozumienia sceny.

SEGMENTACJA SEMANTYCZNA

Zespół Labelify dzieli obrazy na komponenty, a następnie opatruje je adnotacjami. Specjaliści Labelify Computer Vision wykrywają pożądane obiekty na obrazach na poziomie pikseli.

Adnotacja obrazu umożliwia klasyfikowanie obrazów na podstawie kategorii użytkowania gruntów do celów geoprzestrzennych

ADNOTACJA WIELOKĄTA

Doświadczeni adnotatorzy umieszczają punkty w każdym wierzchołku obiektu docelowego. Opisywanie obiektów wielokątami pozwala na zaznaczenie wszystkich krawędzi, niezależnie od ich kształtu.

W przypadku aplikacji geoprzestrzennych segmentacja semantyczna i/lub etykietowanie obrazów na poziomie pikseli

Dobrze zarządzany zespół, który dotrzymuje przewidywalnych terminów, wykonuje pracę wysokiej jakości i łatwo go skalować w górę lub w dół. Labelify pomaga nam szybciej produkować nasze produkty.

CTO – GEOSPATIAL INTELLIGENCE COMPANY FOCUSED

O RYZYKU MAJĄTKOWYM I WYCENIE

Jak to działa

Proste i szybkie

1. Porozmawiaj z nami

Porozmawiaj z naszym zespołem o swoich danych i wszelkich dostosowaniach, których możesz potrzebować w swoim zbiorze danych treningowych

2. Bezpłatna wersja demonstracyjna i PoC

Otrzymamy bezpłatną wersję demonstracyjną, a my przygotujemy Proof of Concept (PoC), aby wyjaśnić wszelkie niejasności lub niejasności dotyczące projektu

3. Uruchom

Dedykowany Labelify Manager przygotowuje harmonogram i tworzy zespół projektowy, wybierając adnotatorów ekspertów, którzy wcześniej pracowali nad podobnymi projektami

4. Wykonaj

Mikrozadania są dystrybuowane do w pełni zarządzanej siły roboczej pod kierownictwem Labelify Project Manager

5. Dostawa

Dane z adnotacjami są dostarczane klientowi po przejściu potrójnego procesu kontroli jakości

ROZWIĄZANIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENI

usługi treści technologia geoprzestrzenna

USŁUGI W ZAKRESIE TREŚCI

Specjaliści Labelify zajmujący się treścią mogą wydobywać i wykorzystywać dane i metadane geoprzestrzenne.

komputerowa technologia geoprzestrzenna

WIDZENIE KOMPUTEROWE

Zespoły Labelify mają bogate doświadczenie w projektach Computer Vision w domenie geoprzestrzennej.

Dlaczego warto wybrać Labelify?

Przyspiesz projekty AI

Szybko opracowuj i ulepszaj swoje modele AI/ML, aby szybciej wprowadzać swoje rozwiązania na rynek i zdobywać przewagę nad konkurencją.

Spraw, aby dane były przydatne

Szybko odblokuj wartość danych obrazów 2D i 3D z różnych źródeł, korzystając z preferowanych narzędzi i metod.

Napędzaj innowacje

Uwolnij swoich analityków danych, aby mogli skupić się na pracy o wyższej wartości, pozostawiając nam złożone przygotowywanie danych i adnotacje.

Popraw jakość danych

Przenieś swoje złożone dane LiDAR, ortomozaiki, chmury punktów i fotogrametrii ponad linię mety jakości.

Skaluj swoje operacje

Od weryfikacji koncepcji do produkcji, wykorzystaj naszych sprawdzonych ludzi, procesy i technologię, aby w pełni wykorzystać swój potencjał.

Wykorzystaj naszą wiedzę specjalistyczną

Nasze branżowe szkolenia i doświadczenie w tworzeniu adnotacji do wszystkich form zdjęć lotniczych, UAV i geoprzestrzennych oznaczają, że otrzymujesz profesjonalne, wysokiej jakości etykiety.

Wybierz lepszym partnerem

Nasz specjalista przeprowadzi Cię przez kluczowe funkcje naszej oferty usług, które są istotne dla Twojej firmy.

Certyfikaty i zgodność
etykietuj

Gotowy żeby zacząć? Jesteśmy.

✔️ Ponad 3000 zarządzanych pracowników

✔️ Obiekt monitorowany 24*7

✔️ Menadżer ds. MŚP i produktu

mile widziany zespół

Duże modele językowe | Wizja komputerowa | Adnotacje obrazkowe | Korporacyjna sztuczna inteligencja | Rozpoznawanie wzorców

Generatywna sztuczna inteligencja | MLOps | Rekurencyjne sieci neuronowe | Ramki ograniczające | Przecięcie nad zjednoczeniem | YOLO

GPT4 Turbo | Uczenie się częściowo nadzorowane | Aktywne uczenie się | NLP 101 | Nauka kilku strzałów

Średnia średnia precyzja | Modele fundamentów | Auto-GPT | Uczenie się od zera | Claude AI firmy Anthropic

Generacyjne sieci przeciwstawne | Rozpoznawanie działalności człowieka | KOKOSOWIEC | Analiza nastrojów | LiDAR

pl_PLPolish